Verkenning locaties voor windmolens

De gemeenten Gorinchem en Molenlanden zijn in januari 2024 gestart met de windverkenning om te kijken waar
de beste locaties zijn voor windenergie in regio Alblasserwaard. Er zijn zes voorlopige zoeklocaties aangewezen om verder te onderzoeken. Het doel van de verkenning is het onderzoeken of er reële en alternatieve locaties zijn voor
Avelingen dat eerder als zoeklocatie benoemd werd. Mochten die er niet zijn, dan komt Avelingen als mogelijke
locatie voor windmolens weer in beeld. Wel is het zo dat alleen zoeklocatie Avelingen niet genoeg is om het volledige windbod te halen. Er moeten dus in ieder geval één tot twee locaties voor windmolens bijkomen in onze regio.