Klimaatmonitor

Algemeen

Ben je ook benieuwd hoe de gemeente Molenlanden scoort op het gebied van duurzaamheid? En of we veel of juist weinig energie verbruiken en CO2 uitstoten? Bekijk dan de datasheet van de klimaatmonitor.

Datasheet

In de gemeente Molenlanden werken we hard aan het terugbrengen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot. Daarnaast willen we zoveel mogelijk energie duurzaam opwekken. Wil je meer weten over het energieverbruik in de gemeente, het aandeel hernieuwbare energie daarin, en de CO2-uitstoot, bekijk dan eens het vergelijkend onderzoek van de Klimaatmonitor, via deze link.
Deze site geeft per thema aan hoe Molenlanden scoort ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Je kunt ook op een tegel klikken en het verloop van de afgelopen jaren zien.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en Klimaat

Om uitvoering te geven aan de verschillende opgaven binnen de Energietransitie (energiebesparing, regionale energiestrategie en warmtetransitie), Klimaatadaptatie en Circulariteit is er een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het uitvoeringsprogramma geeft aan welke ambities en doelen worden nagestreefd door de gemeente en op welke activiteiten de gemeente inzet om deze doelen te behalen. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast monitort de gemeente jaarlijks welke bijdragen de gemeentelijke acties hebben op het behalen van de CO2-reductie doelstelling.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en Klimaat Molenlanden 2023-2026

Verkenning klimaatbeleid gemeente Molenlanden

Aanbevelingen CE Delft rapport CO2 emissie Molenlanden

Monitoringsrapportage uitvoeringsprogramma Klimaat-Duurzaamheid - Molenlanden