Excursie raadsleden naar Betuwewind

De eerste stop tijdens de excursie was onder een windmolen die in eigendom en exploitatie is van de coöperatie Betuwewind. Gerlach Velthoven, directeur van deze coöperatie, vertelde hier over het ontstaan van de coöperatie, over de financiële voordelen die de opgewekte energie aan de leden levert en over de winst voor de omgeving (o.a. via een omgevingsfonds).

Vervolgens was het woord aan Els Holsappel, thematrekker Lokaal Eigendom bij NP RES. Zij presenteerde een aantal geslaagde praktijkvoorbeelden waarbij omwonenden meeprofiteren van de opbrengsten van windmolens. Lokaal eigendom kun je op veel verschillende manieren vormgeven, zo blijkt. Er valt dus wat te kiezen voor gemeenten.

De kennis uit de excursie is relevant, omdat de bestuurders van de RES Alblasserwaard (de gemeenten Molenlanden en Gorinchem, de provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland) hebben afgesproken dat ze extra opwek gaan realiseren door middel van windenergie. In het uitvoeringsprogramma RES 1.0 Alblasserwaard wordt gestreefd naar minimaal 50% lokaal eigendom van de hernieuwbare energieprojecten.