Aan te leveren stukken bij aanvraag omgevingsvergunning

Indien de volgende stukken compleet aangeleverd worden kan de aanvraag sneller in behandeling genomen worden:

  • De in de NWEA Afvinklijst genoemde aspecten van de aanvraag, te weten: situatietekening, tekening windturbine, constructieberekeningen windturbine, constructieberekeningen fundering, grondonderzoek en de milieumelding: geluidsproductie informatie.
  • Toelichting waaruit blijkt dat de windturbine noodzakelijk is om te voorzien in de eigen energiebehoefte, (verbruik voorgaande jaren, verwachte energieopbrengst windturbine);
  • Indien van toepassing: toelichting waarom zonnepanelen niet aangebracht kunnen worden;
  • Indien van toepassing: (landschappelijk) inpassingsplan en plaatsingsadvies (wij raden aan dit bij iedere aanvraag te voegen, zie toelichting hierboven);
  • Bij een rotordiameter van meer dan 2 meter: akoestisch onderzoek;
  • Participatieverslag.