Zonnepanelen

Algemeen

Zonnepanelen hebben veel voordelen: je bent duurzaam bezig, je bespaart op je energiekosten en je bent een stuk minder afhankelijk van de energiemarkt!

Subsidie- en financieringsmogelijkheden

Als je zonnepanelen hebt, kun je gebruik maken van de salderingsregeling. Dat gaat automatisch, zodra je de zonnepanelen hebt aangemeld. De energieleverancier is verplicht om de door jou opgewekte elektriciteit te verrekenen met de elektriciteit die je afneemt van het net. Vanaf 2025 zal de salderingsregeling waarschijnlijk in fases worden afgebouwd. Het is dan aantrekkelijk om na te gaan denken over de opslag van de elektriciteit bij jou thuis. Informatie over de salderingsregeling vind je op de site van de Consumentenbond.

Wanneer je de aanschaf wilt financieren, kun je eventueel gebruik maken van de energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Deze lening kun je ook gebruiken voor een thuisbatterij en andere duurzame maatregelen.

Zonnepanelen op je woning zijn per 1 januari 2023 niet meer belast met BTW. Kijk hier voor meer informatie.

Doe de dakscan

Wil je weten of jouw dak groot genoeg is en voldoende zon krijgt? Doe dan de dakscan op de site van zonnedakje.  Deze site geeft ook aan hoeveel panelen er op jouw dak passen. Als je meer gedetailleerde informatie wil, dan kun je het beste een offerte opvragen bij een installateur. De installateur zal vragen naar je elektriciteitsverbruik en op basis van je dakoppervlak- en ligging je terugverdientijd uitrekenen.

Persoonlijk advies

Een afspraak met een energiecoach van Het Nieuwe Wonen is interessant voor jou als je minder energie wilt gebruiken en duurzamer wilt wonen. Gemeente Molenlanden werkt samen met Het Nieuwe Wonen. Professionele coaches komen graag bij je langs om alle mogelijkheden voor jou persoonlijk te bespreken. Denk aan het gebruik van apparaten, isolatie, inzicht in je energierekening en bespaartips voor een lagere energierekening.

De Gemeente Molenlanden werkt ook samen met het Regionaal Energieloket. Daar vind je informatie over duurzame materialen en een lijst met lokale bedrijven die je verder kunnen adviseren en voor je aan de slag kunnen.

Heb je een vergunning nodig?

Om te toetsen of je een vergunning nodig hebt, ga je naar het omgevingsloket.

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een monumenten of in een beschermd stadsgezicht heb je een vergunning nodig. De gemeente Molenlanden heeft drie beschermde stads en dorpsgezichten: Kinderdijk, Nieuwpoort en Noordeloos. HIER vind je alle informatie over vergunningen.

Voor zonnepanelen in je tuin heb je altijd een vergunning nodig. Je moet dan een schets van je tuin aanleveren, met de locatie en de afmetingen van de zonnepanelen. Ook moet je informatie aanleveren over de manier waarop je de zonnepanelen gaat plaatsen.

Onderdeel van een VvE?

Woon je samen met andere bewoners in bijvoorbeeld een appartementencomplex en hebben jullie een VvE? Ook dan is het plaatsen van zonnepanelen mogelijk. Het dak valt meestal onder het gezamenlijk bezit van de VvE. Je zult dan afspraken moeten maken met de andere leden van de VvE over de vorm van terugleveren. De VvE kan kiezen voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking of om te salderen. Salderen kan via de individuele of de collectieve meter.

Voor zakelijke gebruikers

Zonnepanelen zijn voor veel ondernemers aantrekkelijk. Uiteraard vanwege een lagere energierekening en een goed rendement. Maar ook voor een duurzame uitstraling van uw bedrijf en een beter energielabel voor uw pand is zonne-energie interessant. Lees hier meer over subsidie en fiscale regelingen, de energiebesparingsplicht, netcapaciteit en meer specifieke informatie voor agrarische bedrijven en maatschappelijk vastgoed.

Zonnepanelen op monumenten

Zonnepanelen op monumenten en beschermde stads en dorpsgezichten.

Binnen de Gemeente Molenlanden heeft u voor het leggen van zonnepanelen een omgevingsvergunning nodig als u woont in een monument of binnen een beschermd dorps- of stadgezicht. Dit zijn de kernen Kinderdijk – Elshout, Nieuwpoort en Noordeloos. 

Voor de afgifte van een vergunning te moeten de zonnepanelen worden beoordeeld door de Welstands- en erfgoedcommissie. 

Principeverzoek

Om zeker te zijn dat u een vergunning krijgt wordt geadviseerd om een principeverzoek in te dienen. Dit voorkomt teleurstelling en een lange procedure.

Lees hier alles over het indienen van een principeverzoek.

Algemene en specifieke criteria

De volgende algemene criteria  gelden voor het plaatsen van zonnepanelen in het beschermd dorps-en stadsgezicht en bij en op monumenten:

 • Zonnepanelen moeten zoveel mogelijk op een niet-zichtbare plek vanuit de openbare ruimte worden geplaatst.
 • Zonnepanelen mogen bij voorkeur niet op het dak van het hoofdgebouw worden geplaatst, tenzij er geen andere opties zijn. Dit is ter beoordeling aan de commissie.
 • Het maximaliseren van de opbrengst (aantal panelen of keuze dakvlak) is ondergeschikt aan de monumentale en/of cultuurhistorische waarden.
 • Zonnepanelen moeten minimaal 50 cm afstand van nok, goot, dakrand en de hoekkeper af liggen.
 • De afstand tussen de onderkant van het zonnepaneel en de dakbedekking mag maximaal 8 cm bedragen.
 • Zonnepanelen moeten worden geplaatst volgens een éénduidig patroon met een legrichting die evenwijdig is aan de dakrand.
 • Getrapte, onderbroken of asymmetrische paneelvlakken (bijvoorbeeld rond dakramen of dak-doorvoeren) zijn niet toegestaan.
 • Per paneelvlak liggen zonnepanelen allemaal in dezelfde lengterichting. Hierbij is alleen een horizontale of verticale lengterichting toegestaan.
 • De zonnepanelen moeten in dezelfde hellingshoek te worden geplaatst als het dakvlak.
 • Bij een plat dak is de plaatsing van zonnepanelen horizontaal of met een flauwe helling. Het hoogste punt mag maximaal 30 cm boven de dakrand uitsteken.
 • Per gebouw is slechts één type en uitvoering zonnepaneel en/of zonnecollector toegestaan.
 • De doorvoer van kabels en leidingen ten behoeve van de zonnepanelen en/of zonnecollectoren op daken gebeurt aan de binnenzijde van gebouwen.
 • Omvormers en andere installatieonderdelen dienen onzichtbaar en/of aan de binnenzijde van
 • gebouwen te worden geplaatst.
 • Bij verwijdering van de zonnepanelen van het dak wordt het ongeschonden dakvlak weer zichtbaar.

Daarnaast zijn er aanvullende criteria voor (rijks)monumenten en zijn de drie Beschermd dorps- en stadgezichten. Deze kunt u hier vinden. 

Veel gestelde vragen

Klik hiervoor op de onderstaande blokken

In Molenlanden is tot nu toe geen sprake van netcongestie. Huishoudens die dat willen kunnen zonnepanelen die bestemd zijn voor eigen gebruik in principe gewoon aansluiten. Netbeheerder Stedin is verantwoordelijk voor het verzwaren van het elektriciteitsnet in onze regio. Door je zonnepanelen aan te melden help je Stedin om het net op de juiste plekken uit te bouwen en storingen te voorkomen. Dat doe je HIER. Soms kan het op piekmomenten voorkomen dat je omvormer tijdelijk uitschakelt. Stichting Duurzaam Molenlanden heeft een paar tips op rij gezet wat je hiertegen kunt doen. Lees HIER meer.

Als je meer elektriciteit opwekt dan je verbruikt, lever je terug aan het net. Je meter loopt dan terug. De terug levering wordt verrekend met je verbruik van het net op de momenten dat jouw panelen minder opwekken. Er wordt dan over een heel jaar gekeken hoeveel je in totaal hebt opgewekt en dit wordt afgetrokken van de hoeveelheid die je in dat jaar hebt gebruikt. Een voorbeeld: stel dat jouw zonnepanelen in een jaar 2500 kWh hebben opgewekt terwijl je totale verbruik in dat jaar 3500 kWh was. Je hoeft door de salderingsregeling nog maar 3500-2500 = 1000 kWh aan je energieleverancier te betalen. De rijksoverheid heeft besloten dat vanaf 2025 de salderingsregeling gefaseerd wordt afgebouwd. Meer informatie over de salderingsregeling vind je op de webpagina van de Consumentenbond.

Als je wilt weten of jouw dak voldoende zon krijgt, maak je een dakscan op zonnedakje. Is jouw dakbedekking binnenkort aan vervanging toe, dan is het verstandig dit eerst te doen en dan pas de zonnepanelen te plaatsen. Bij de meeste eengezinswoningen is draagkracht geen probleem. Heb je twijfels over de draagkracht van het dak? Dan kan je een constructeur inschakelen om een constructieberekening voor je uit te laten voeren. Praat ook eens met de energiecoach!

Zeker! Je kan zonnepanelen prima combineren met een groen dak. Het rendement van de zonnepanelen wordt mogelijk zelfs beter door de koelende werking van het groen dak. Belangrijk is wel om te onderzoeken of de draagkracht van het dak de combinatie van groen en zon aankan. Een constructeur kan je daarbij helpen. De gemeente Molenlanden heeft ook een subsidieregeling voor groene daken.