Groen dak

Algemeen

Voor de aanleg van een groen dak kun je subsidie krijgen. Groene daken gaan lang mee, ze zijn goed voor het comfort in huis, de biodiversiteit en voor de afvoer van regenwater. Het aanvragen van subsidie is mogelijk voor zowel eigenaren als huurders van een woning.

Wat is een groen dak

Een groen dak heeft een gevarieerde beplanting en een waterbergend vermogen. De beplanting varieert van sedum, grassen, kruiden en/of vaste planten. 
Voordelen van een groen dak zijn: 

 • Verlengt de levensduur van het dak 
 • Koelt zowel het gebouw als de omgeving 
 • Zorgt voor geluidsisolatie 
 • Houdt het regenwater vast waardoor het in kleinere hoeveelheden wordt afgevoerd 
 • Draagt bij aan een betere luchtkwaliteit door opname van fijnstof en CO2 
 • Zorgt voor meer biodiversiteit van planten en dieren 
   

Wat je moet weten over de subsidie

De regeling loopt tot en met 31 december 2025 en heeft een subsidieplafond van € 30.000,- per jaar. De vergoeding die je kunt krijgen is maximaal € 25 per m2. Huurders van een pand moeten toestemming vragen aan de eigenaar.

Wat zijn de voorwaarden van de subsidieregeling

 • De subsidie is bedoeld voor particuliere woningeigenaren, VvE’s en woningcorporaties die in Molenlanden een woning hebben. Het groene dak mag ook aangelegd worden op een garage of bijgebouw op hetzelfde perceel, als het oppervlakte van het groene dak minimaal 5 m² is.  
 • Wanneer de aanvrager geen eigenaar is, dan is schriftelijke toestemming voor de aanleg van een groen dak van de eigenaar nodig.
 • De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het krijgen van de vereiste vergunning(en).
 • De subsidieaanvraag dient vóór aanvang van de werkzaamheden te worden ingediend.

Waar moet een groen dak aan voldoen?

 • Een groen dak heeft geen gebruiksfunctie (en is alleen toegankelijk voor onderhoud). Het plantenpakket voor het groene dak bestaat uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraat- en een laag bestaande uit meerdere soorten planten die goed tegen droogte kunnen (zoals sedum, grassen en kruiden).
 • Minimaal aan te leggen groene oppervlakte is 5 m².
 • Het dak mag maximaal een hellingshoek van 35 graden hebben, dit is om te voorkomen dat de planten met de verschillende lagen gaan verzakken.
 • Ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak moeten in overeenstemming met de bouwregelgeving worden uitgevoerd.
 • Het groene dak moet minstens vijf jaar in goede staat blijven.

Hoe vraag je de subsidie aan

Let op! Voordat je start met de aanleg van je groene dak vraag je de subsidie aan! Dit doe je door het aanvraagformulier in te vullen en je voegt de volgende informatie toe: 

 • een gespecificeerde begroting/offerte van de kosten (uren, hoeveelheid en soort materialen);
 • de planning van de werkzaamheden;
 • een situatietekening;
 • een foto van het bestaande dak;
 • een verklaring, waarbij je aangeeft voor minimaal vijf jaar het groene dak in stand te houden;
 • ben je een huurder, dan is een schriftelijk akkoord van de verhuurder nodig. 

Aanvraagprocedure subsidie

Subsidie aanvragen kan via de aanvraagformulier: 

Aanvraagformulier subsidie groene daken (DOCX - 48kB)

Bij de aanvraag worden de volgende gegevens ingediend:

 1. Een gespecificeerde begroting/offerte van de kosten (uren, hoeveelheid en soort materialen);
 2. De planning van de werkzaamheden;
 3. Een situatietekening;
 4. Een foto van het bestaande dak;
 5. Een verklaring, waarbij de aanvrager aangeeft voor minimaal vijf jaar het groene dak in stand te houden;
 6. Indien de aanvrager huurder is, een schriftelijk akkoord van de verhuurder. 

Wanneer de subsidie is toegekend

Binnen zes maanden nadat de subsidie is toegekend moet je groene dak zijn aangelegd. Voor uitbetaling van de subsidie stuur je de volgende documenten op:

 • een factuur met specificatie;
 • een kopie van het betaalbewijs waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd;
 • een ‘voor’ en ‘na’ foto van het groene dak. Daarbij geef je aan (hoeveel m² groen dak is aangelegd.