Aardgasvrij wonen

Algemeen

De gemeente Molenlanden heeft onderzocht welke alternatieven er in de gemeente zijn voor verwarmen en koken zonder aardgas, voor de verschillende woonkernen.

Duurzaam verwarmen

Warmtepomp
Met een warmtepomp kun je warmte opwekken. Een warmtepomp werkt op elektriciteit en vervangt de cv-ketel. De pomp haalt zijn warmte uit de buitenlucht, de bodem of uit grondwater en kan daarmee jouw woning verwarmen. Ook kan de pomp warm water leveren. Een warmtepomp is duurzaam en gaat efficiënt met energie om. Een goed geïsoleerd huis is wel een voorwaarde om een warmtepomp te kunnen gebruiken. In combinatie met zonnepanelen kun je met een warmtepomp helemaal zelfvoorzienend zijn.

Een cv-ketel met een warmtepomp is een hybride oplossing. De warmtepomp is dan je hoofdverwarming en als het buiten heel koud is, springt de cv-ketel bij.

Voor meer informatie kijk je op: Warmtepomp | RegionaalEnergieloket

Cv-ketel op groen gas
Groen gas, bijvoorbeeld biogas, in plaats van aardgas is een duurzame optie. Groen gas is echter nog maar zeer beperkt beschikbaar. Ook groene waterstof (synthetisch gas) is volop in ontwikkeling en zal waarschijnlijk pas na 2030 beschikbaar zijn voor historische gebouwen en monumenten. Zo kunnen we wel van het aardgas af, maar niet helemaal zonder gas.

Voor meer informatie kijk je op: Duurzaam gas | RegionaalEnergieloket

Warmtenet of buurtenergiesysteem
Een warmtenet of buurtenergiesysteem is een oplossing voor buurten of kernen die samen voor hun warmte gaan zorgen. In dat geval stroomt warm water door leidingen onder de grond naar woningen. De warmtebron voorziet tot wel honderden woningen van warmte en kan collectief eigendom zijn van alle gebruikers.

Voor meer informatie kijk je op: Warmtenet | RegionaalEnergieloket

Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte van de gemeente Molenlanden geeft aan welke warmteoplossing het meest voor de hand ligt voor jouw buurt of kern. Daarnaast geeft de visie aan wanneer jouw buurt of kern aan de beurt gaat komen. In Molenlanden zal een groot aantal woningen op natuurlijke momenten overgaan op duurzaam, zoals bijvoorbeeld bij een verhuizing, een verbouwing of een renovatie.
In de Transitievisie Warmte vind je alle resultaten.

Wil je meer informatie over de transitie in jouw buurt of kern, klik dan HIER en vul dan je postcode en huisnummer en je krijgt alle informatie die nu beschikbaar is.

Praktische tips

  • Radiatorfolie achter je radiatoren kaatst de warmte terug de kamer in. Je verbruikt minder gas en hebt meer comfort.
  • Zet je verwarming een tandje lager. De thermostaat één graad leger bespaart 6% aardgas.
  • Zet je verwarming altijd lager als je gaat slapen of als je weggaat.
  • Sluit binnendeuren en verwarm alleen de ruimtes die je echt gebruikt.
  • Sluit je gordijnen en voorkom warmteverlies via je ramen
  • Stel je cv-ketel goed af en regel je radiatoren “waterzijdig” in, dat betekent dat er precies genoeg water door je radiatoren stroomt om de ruimte te verwarmen.
  • Blokkeer je radiatoren niet met gordijnen of een bank. De klussendienst van Het Nieuwe Wonen kan je helpen bij het inkorten van je gordijnen.
  • Zet je cv-ketel op 60 graden.
  • Douche wat korter. Je doucht normaal gesproken 9 minuten, als je altijd maar 5 minuten doucht bespaart een gezin 15.000 liter warm water dat verwarmd wordt met 60m3 gas.
  • Installeer een waterbesparende kraan en douchekop.

Subsidies en financiering

Bij de overheid kun je subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld als je je woning gaat isoleren of je cv-ketel gaat vervangen door een warmtepomp. Informatie vind je op Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) (rvo.nl). Hier kun je de subsidie ook aanvragen. 

Handleiding Woningverbetering

In de Handleiding Woningverbetering vind je een stappenplan voor het verduurzamen van je woning. Je vindt er de isolatiestandaarden van de bouwperiode van jouw woning. Met het doorlopen van de stappen maak je een lijst met energiebesparende maatregelen die jij in jouw woning kunt doorvoeren.

Download hier je Handleiding Woningverbetering

Persoonlijk advies

Een afspraak met een energiecoach van Het Nieuwe Wonen is interessant voor jou als je minder energie wilt gebruiken en duurzamer wilt wonen. Gemeente Molenlanden werkt samen met het Nieuwe Wonen. Professionele coaches komen graag bij je langs om alle mogelijkheden voor jou persoonlijk te bespreken. Denk aan het gebruik van apparaten, isolatie, inzicht in je energierekening en bespaartips voor een lagere energierekening.

De Gemeente Molenlanden werkt ook samen met het Regionaal Energieloket. Daar vind je informatie over duurzame maatregelen en een lijst met lokale bedrijven die je verder kunnen adviseren en voor je aan de slag kunnen.

Veel gestelde vragen

Klik hiervoor op de onderstaande blokken

Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij. We stoten zoveel CO2 uit dat de temperatuur op aarde snel stijgt. Daardoor verandert ons klimaat ingrijpend. Nederland heeft het klimaatakkoord ondertekend waarin 194 landen hebben afgesproken in 2050 bijna geen CO2 meer uit te stoten. 11% van de uitstoot in Nederland is afkomstig van het aardgas dat we gebruiken in de woningen waar u en ik in wonen. Dus dat is een flink aandeel. Als we allemaal stoppen met aardgas gebruiken heeft dat een gunstig effect op het klimaat en zijn we minder afhankelijk van aardgas uit andere landen.

De Gemeente Molenlanden vindt het belangrijk dat de transitie voor iedereen betaalbaar blijft. De Rijksoverheid biedt verschillende subsidies en voordelige financieringsmogelijkheden via het Nationaal Warmtefonds. HIER vind je meer informatie.

Naar verwachting zullen op termijn warmtepompen en andere duurzame oplossingen steeds goedkoper worden. Ze zijn volop in ontwikkeling en omdat er meer vraag naar deze oplossingen zal zijn, zal de productie ervan ook goedkoper worden.

Daarnaast maken de stijgende energieprijzen het ook steeds aantrekkelijker om over te stappen op duurzaam.

Met alle nieuwe manieren van verwarmen wordt het in huis comfortabel warm. Als je je woning ook goed isoleert, wordt het vaak zelfs nog comfortabeler binnen. Voor een warmtepomp, of andere vormen van lage-temperatuurverwarming, is wel goede isolatie nodig. En er zijn speciale radiatoren, vloerverwarming of wandverwarming nodig. Ook komen er steeds meer warmtepompen op de markt die een hogere temperatuur kunnen leveren waardoor minder aanpassingen aan je woning nodig zijn. Let wel, deze zijn vaak minder energiezuinig. Laat je hierover goed adviseren door een energieadviseur. Op deze website kun je checken of je huis voldoende is geïsoleerd voor een warmtepomp.

Op dit moment is meedoen nog helemaal vrijwillig. De gemeente kan het gas nog niet zomaar afsluiten. Dit kan veranderen. Over een aantal jaren kan de gemeenteraad besluiten om een wijk van het gas af te sluiten, als er een goed alternatief voorhanden is. Nu meepraten is daarom de moeite waard. Nu al kun je invloed hebben op de keuze en het tempo waarin het hele proces bij jou in de buurt verloopt.

Als je huurt bij een woningcorporatie is de woningcorporatie verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van jouw woning of appartement. Als de woningcorporatie woningen of appartementen bijvoorbeeld op een warmtenet wil aansluiten, moet minstens 70% van alle huurders het daar mee eens zijn. Dit is niet nieuw, voor algemene verbouwingen hebben woningcorporaties ook altijd die toestemming nodig.

De inzet van waterstof is lijkt een eenvoudige oplossing. Helaas kleven er veel nadelen en beperkingen aan het gebruik ervan. Zo is er veel elektriciteit nodig om groene waterstof te produceren. Dit is grofweg vijf keer minder efficiënt dan het verwarmen met een warmtepomp. Er zijn op termijn dus ongeveer vijfmaal meer windmolens of zonnepanelen nodig. De elektriciteit die nodig is voor de productie van waterstof wordt nu voornamelijk met kolen en aardgas gemaakt. Groene waterstof blijft nog duur en schaars. Waterstof is wel geschikt om hoge-temperatuur-warmte te leveren. Het is dan ook het meest logisch om het in te zetten waar ook echt een hogere temperatuur nodig is, bijvoorbeeld voor de industrie en de luchtvaartsector. Mocht waterstof in de toekomst toch goedkoop en grootschalig beschikbaar komen, dan wordt daar zeker naar gekeken. Voor de komende tien jaar kiezen we voor oplossingen die nu meer praktisch zijn.

Als er in een wijk veel zonnepanelen, oplaadpunten voor elektrische auto’s en warmtepompen bij komen, kan het zijn dat het elektriciteitsnet de vraag niet meer aankan. Daarom is de netbeheerder (Stedin) nauw betrokken bij de plannen per buurt. Stedin zal het elektriciteitsnet op tijd verzwaren als dat nodig is.
Op dit moment komt nog maar een deel van de stroom in Nederland uit duurzame bronnen. De verwachting is dat het aandeel duurzame elektriciteit hard gaat stijgen de komende jaren, zodat in 2050 alle elektriciteit uit duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie komt.

Warmtepompen produceren warm water dat we gebruiken voor het verwarmen van een woning en voor het warme kraanwater. Als een warmtepomp alleen maar duurzame elektriciteit gebruikt (zoals van zon en wind) dan komt er totaal geen CO2 vrij. In Nederland wordt ook nog veel elektriciteit geproduceerd met fossiele brandstoffen. Ten opzichte van een normale cv-ketel stoot je met een warmtepomp nu al gemiddeld 30% en in 2030 al 85% minder CO2 uit. In 2030 is de besparing hoger omdat er dan veel meer duurzame elektriciteit wordt geproduceerd. Als je een warmtepomp combineert met eigen zonnepanelen op het dak kun je nu al een volledig CO2-vrije woning maken.

In Nederland liggen vooral in de grote steden een aantal warmtenetten die al tientallen jaren oud zijn. Deze hebben vaak een fossiele bron, zoals restwarmte van een aardgas gestookte elektriciteitscentrale. Voor deze warmtenetten wordt gezocht naar nieuwe energiebronnen. Nieuwe warmtenetten worden veelal direct op een duurzame warmtebron aangesloten, zoals aardwarmte of aquathermie. De CO2-uitstoot is dan laag.

De gemeente heeft in kaart gebracht wat de meest logische duurzame warmteoplossing is per wijk of kern. Dat kan een warmtenet, groen gas, hybride of een individuele warmtepomp zijn. Daarna is er per buurt of kern bekeken of er wel of juist niet begonnen kan worden met de warmtetransitie. Gekeken is naar wat het aandeel woningcorporatiewoningen is, of er al bewonersgroepen bezig zijn met duurzaamheid, hoe zeker de gekozen warmteoplossing is en naar de energie- en CO2- besparing en betaalbaarheid ervan. Daarnaast is er gekeken naar natuurlijke momenten, zoals het aanleggen van een warmtenet tegelijk met gepland onderhoud aan het gasnet of de riolering (dan hoeft de straat maar 1 keer open).

We stoppen voor 2050 met aardgas. Het is dus niet altijd logisch een nieuwe cv-ketel aan te schaffen. Houd er rekening mee dat het vanaf 2026 verplicht is minimaal een hybride systeem (cv-ketel en warmtepomp) te installeren. Het is verstandig om in de Transitievisie Warmte op te zoeken wanneer jouw buurt op de planning staat om aardgasvrij te worden <<(zie hoofdstuk 6)>>?. Gaat jouw kern of buurt binnen enkele jaren al van het aardgas af? Vraag dan bij de gemeente om informatie over de stand van zaken. Het huren of leasen van een cv-ketel kan in dat geval een tussenoplossing zijn. Dit kan bij veel energie- en installatiebedrijven. Lease je een ketel, dan betaal je deze over een bepaalde periode af. Huur je een ketel, dan betaal je een vast bedrag per maand. Huren heeft het voordeel dat de huur per maand opzegbaar is en dat er geen extra kosten voor onderhoud zijn. Kijk op de website van de Consumentenbond voor meer informatie over de voor- en nadelen bij het kopen, leasen en huren van een cv-ketel.

Is jouw buurt pas later aan de beurt of wil je nu al stappen maken? Dan kun je ervoor kiezen om zelf aan de slag te gaan. Kijk of jouw huis geschikt is voor een warmtepomp. Houd wel rekening met de investering voor de nodige maatregelen. Wil je niet direct van het aardgas af, maar moet je de cv-ketel toch vervangen? Als je huis redelijk geïsoleerd is, kan een hybride warmtepomp aantrekkelijk zijn. Die werkt samen met de cv-ketel en zorgt voor een extra besparing. Een hybride warmtepomp werkt op elektriciteit, en zorgt een groot deel van het jaar voor de verwarming. Als het buiten echt koud is, springt de cv-ketel bij. Een zuinige hr-ketel is een optie als je helemaal geen extra investeringen wil of als je woning nog niet goed geïsoleerd is.